فائو (FAO)

 فائو (FAO) چیست؟

 فائو، سازمان خواربار وكشاورزي ملل متحد است که در سال 1943 میلادی توسط نمایندگان 44 دولت در ایالت ویرجینیای آمریکا پایه

گذاری شد.

 اولین نشست کنفرانس فائو در سال 1945 میلادی، در کِبک کانادا برگزار شد و فائو به عنوان یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل

متحد به رسمیت شناخته شد.

دفتر مرکزی فائو در سال 1951 از شهر واشنگتن آمریکا به شهر " رُم "در ایتالیا منتقل شد و در اول دسامبر سال 1953 کشور ایران در فائو

عضو شد و در سال 1992 (در ماه مه)  دفتر نمایندگی فائو در ایران بازگشایی شد.

 

چشم انداز و اهداف جهانی فائو:

چشم انداز فائو وجود دنیایی عاري از گرسنگی و سوء تغذیه است که در آن غذا و کشاورزی، از نظر اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي ميپردازد.

به منظور زندگی همگان، بخصوص فقيرترين افراد، به شکلي پايدار از بدستیابی بدین رسالت و اهداف توسعه هزاره، فائو به ارتقاء نقش

مستمر غذا و کشاورزی پایدار در جهت دستیابی به سه هدف جهانی زیر ميپردازد:

1. کاهش تعداد گرسنگان جهان و حصول اطمینان کامل از دنیایی که در آن همة مردم همواره به غذای کافی سالم و مغذی دسترسی

دارند که نیازهای غذایی آنان را برای زندگی سالم و فعال برآورده مینماید؛

2. فقرزدایی و حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همگان همراه با افزایش تولید غذا، ارتقاء توسعه روستایی و معيشت

پایدار.

3. مدیریت و بهره ِ برداري پایدار از منابع طبیعی، شامل زمین، آب، هوا،اقلیم و منابع ژنتیکی به نفع نسل کنونی و نسلهای آتی.

 

اهداف اساسی فائو:

افزایش پایدار تولید محصوالت کشاورزی؛ افزایش پایدار تولیدات دامی؛ مدیریت و استفادة پایدار از ذخایرشیالتی و آبزیان؛

بهبود کیفیت و سالمت غذا درکلیة مراحل زنجیره غذایی؛ مدیریت پایدار جنگل ها و درختان؛ مدیریت پایدار خاک، آب

و منابع ژنتیکی و پاسخ بهتر به چالشهای زیست محیطی جهان که غذا و کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهند؛ فراهم

کردن محيط براي بازارها به منظور ارتقاء معيشت و توسعه روستایی؛ بهبود امنیت غذایی و تغذیه بهتر؛ بهبود وضعیت

آمادگی و پاسخ دهی مناسب به تهدیدات غذایی و کشاورزی و شرايط اضطراري؛ برابری جنسیتی در دسترسی به منابع،

کاالها، خدمات و تصمیمگیریها در مناطق روستایی؛ و سرمایهگذاری بیشتر و مؤثرتر دولتی و خصوصی در کشاورزی

و توسعه روستایی.

 (تعریف کشاورزی در فائو، شامل کلیه محصوالت زراعی و باغی، دام، جنگل و شیلات میباشد.)

 


 گاه شمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)

• 1943 : تآسیس سازمان

• 1945 : اولین نشست کنفرانس فائو در کِبک کانادا برگزار شد و فائو به عنوان یکی از آژانسهای تخصصیسازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد.

• 1951 :دفتر مرکزی فائو از واشنگتندیسی آمریکا به رُم در ایتالیا منتقل شد.

• 1953 :اول دسامبر 1953 تاریخ عضویت ایران در فائو است.

• 1981 :اولین روز جهانی غذا در 16 اکتبر برگزار شد.

• 1996 :اجالس جهانی غذا، رم، ایتالیا؛

• 1997 :فائو با برنامه تله فود مبارزه علیه گرسنگی را آغاز کرد.

• 2002 « :اجالس جهانی غذا- پنج سال بعد« برگزار شد تا اهداف این اجالس بازبینی شود.

• 2008 :کنفرانس سران برای امنیت غذایی جهان، چالشهاي تغيير اقليم و زيست انرژي، رم، ایتالیا؛

• 2009 :نشست جهانی امنیت غذایی، رم، ایتالیا. 

بیشتر بخوانید

 فائو در ایران

 

منبع:

        http://www.unic-ir.org

تماس با ما

    

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید